Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 13 mars 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-03-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 54
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-03-19
Arkiveras
2024-04-10

Alingsås kommun