Kommunstyrelsen protokoll från den 17 augusti

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-08-17
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 103-116
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-08-27
Arkiveras
2020-09-18

Alingsås kommun