Kommunstyrelsen protokoll från den 11 maj 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-11
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 71-87
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-05-27
Arkiveras
2020-06-05

Alingsås kommun