Kommunstyrelsen protokoll den 9 november 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-11-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 158-168
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-11-12
Arkiveras
2020-12-04

Alingsås kommun