Kommunstyrelsen protokoll den 9 maj 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-05-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 46-66
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-05-11
Arkiveras
2022-06-02

Alingsås kommun