Kommunstyrelsen protokoll den 8 februari 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 1-18
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-02-12
Arkiveras
2021-03-08

Alingsås kommun