Kommunstyrelsen protokoll den 7 juni 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-06-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 85-108
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-06-07
Arkiveras
2023-06-30

Alingsås kommun