Kommunstyrelsen protokoll den 7 juni 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 67-90
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-06-08
Arkiveras
2022-06-30

Alingsås kommun