Kommunstyrelsen protokoll den 7 februari 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 1-21
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-02-08
Arkiveras
2022-03-02

Alingsås kommun