Kommunstyrelsen protokoll den 6 november 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-11-06
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 186-194
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-11-07
Arkiveras
2023-11-29

Alingsås kommun