Kommunstyrelsen protokoll den 6 mars 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-03-06
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 33-47
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-03-08
Arkiveras
2023-03-30

Alingsås kommun