Kommunstyrelsen protokoll den 6 februari 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-02-06
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 13-32
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-02-09
Arkiveras
2023-03-06

Alingsås kommun