Kommunstyrelsen protokoll den 5 februari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2024-02-05
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1-30
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-02-07
Arkiveras
2024-02-29

Alingsås kommun