Kommunstyrelsen protokoll den 4 september 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-09-04
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 142-156
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-09-05
Arkiveras
2023-09-27

Alingsås kommun