Kommunstyrelsen protokoll den 4 april 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-04
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 30-45
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-04-07
Arkiveras
2022-04-29

Alingsås kommun