Kommunstyrelsen protokoll den 3 april 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-04-03
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 48-63
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-04-06
Arkiveras
2023-05-01

Alingsås kommun