Kommunstyrelsen protokoll den 29 november 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-29
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 191-199
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-11-30
Arkiveras
2021-12-22

Alingsås kommun