Kommunstyrelsen protokoll den 27 november 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-11-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 195-212
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-11-28
Arkiveras
2023-12-20

Alingsås kommun