Kommunstyrelsen protokoll den 23 november 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-11-23
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 169-182
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-11-25
Arkiveras
2020-12-17

Alingsås kommun