Kommunstyrelsen protokoll den 23 augusti 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-08-23
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 117-125
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-08-26
Arkiveras
2021-09-17

Alingsås kommun