Kommunstyrelsen protokoll den 19 oktober 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 157
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-10-20
Arkiveras
2020-11-11

Alingsås kommun