Kommunstyrelsen protokoll den 19 juni 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-06-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 111-123
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-06-22
Arkiveras
2023-07-14

Alingsås kommun