Kommunstyrelsen protokoll den 16 oktober 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-10-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 162-185
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-10-18
Arkiveras
2023-11-09

Alingsås kommun