Kommunstyrelsen protokoll den 14 juni 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-06-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 109-110
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-06-15
Arkiveras
2023-07-07

Alingsås kommun