Kommunstyrelsen protokoll den 14 april 2021

Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 66-67
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-04-15
Arkiveras
2021-05-07

Alingsås kommun