Kommunstyrelsen protokoll den 13 december 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-12-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 200-222
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-12-14
Arkiveras
2022-01-05

Alingsås kommun