Kommunstyrelsen protokoll den 12 oktober 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 136-156
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-10-15
Arkiveras
2020-11-06

Alingsås kommun