Kommunstyrelsen protokoll den 12 december 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-12-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§190-204
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-12-16
Arkiveras
2023-01-09

Alingsås kommun