Kommunstyrelsen protokoll den 12 april 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 47-65
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-04-13
Arkiveras
2021-05-05

Alingsås kommun