Kommunstyrelsen protokoll den 11 december 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-12-11
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 213-230
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-12-13
Arkiveras
2024-01-04

Alingsås kommun