Kommunstyrelsen protokoll 26 september 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-09-26
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 124-128
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-09-30
Arkiveras
2022-10-24

Alingsås kommun