Kommunstyrelsen protokoll 2023-09-25

Kommunstyrelsen protokoll 2023-09-25

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-09-25
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 157-161
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2023-09-27
Arkiveras
2023-10-19

Alingsås kommun