Kommunstyrelsen protokoll 17 oktober

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-10-17
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 12-150
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-11-23
Arkiveras
2022-12-15

Alingsås kommun