1 Driftstörningar

Kommunfullmäktiges protokoll den 3 november 2021, Budget 2022-2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-03
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 232-239
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-11-05
Arkiveras
2021-11-29

Alingsås kommun