Kommunfullmäktiges protokoll den 27 september 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-09-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 159-179
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2023-10-02
Arkiveras
2023-10-24

Alingsås kommun