Kommunfullmäktiges presidium protokoll den 12 oktober 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktiges presidium
Sammanträdesdatum
2020-10-12
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§ 1
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-10-14
Arkiveras
2020-11-05

Alingsås kommun