Kommunfullmäktiges presidium den 28 augusti 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktiges presidium
Sammanträdesdatum
2023-08-28
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-08-28
Arkiveras
2023-09-19

Alingsås kommun