Kommunfullmäktige sammanträder den 30 november 2022

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-11-30
Protokoll
Ladda ner
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-11-21
Arkiveras
2022-12-09

Alingsås kommun