Kommunfullmäktige sammanträder den 28 september 2022

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-09-28
Protokoll
Ladda ner
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-09-19
Arkiveras
2022-10-04

Alingsås kommun