Kommunfullmäktige sammanträder den 26 oktober

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-10-26
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-10-19
Arkiveras
2022-11-14

Alingsås kommun