Kommunfullmäktige sammanträder den 14 december 2022

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-14
Protokoll
Ladda ner
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-12-05
Arkiveras
2022-12-21

Alingsås kommun