Kommunfullmäktige sammanträder 9 november 2022

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-11-09
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-10-31
Arkiveras
2022-11-18

Alingsås kommun