Kommunfullmäktige sammanträder 23 november 2022

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-11-23
Protokoll
Ladda ner
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-11-14
Arkiveras
2022-11-30

Alingsås kommun