Kommunfullmäktige protokoll från sammanträde den 27 maj

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-05-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 48-64
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-06-18
Arkiveras
2020-06-22

Alingsås kommun