Kommunfullmäktige protokoll den 9 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-11-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 227-238
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-11-14
Arkiveras
2022-12-06

Alingsås kommun