Kommunfullmäktige protokoll den 9 december 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 167-185
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-12-15
Arkiveras
2021-01-06

Alingsås kommun