Kommunfullmäktige protokoll den 8 september 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-09-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 148-173
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-09-13
Arkiveras
2021-10-06

Alingsås kommun