Kommunfullmäktige protokoll den 8 november 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-11-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 211-216
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-11-14
Arkiveras
2023-12-06

Alingsås kommun