Kommunfullmäktige protokoll den 4 november 2020, Budget 2021-2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-04
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 158-166
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-11-06
Arkiveras
2020-11-30

Alingsås kommun