Kommunfullmäktige protokoll den 31 mars 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-31
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 13 - 62
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-04-08
Arkiveras
2021-04-30

Alingsås kommun